Projekt Comenius-Heliometres

2007/2008Strona projektu


 

Strona główna

Gimnazjum nr 3

Nasi partnerzy:


 

Włochy -Sant ' Ilario

 

Francja - Saint Jean

 

Niemcy - Düren

 

Hiszpania - Cambados

 

Prace związane z projektem
Pomiar czasu w starożytności
Słownictwo różnych pór dnia
 


Wspólne obserwacje:
 Pomiary wysokości i azymutu
Weryfikacja poprawności działania  zegarów


Zegar słoneczny pionowy
Etapy wykreślania tarczy do zegara
Przygotowania do wykonania projektu zegara
Zegar słoneczny pionowy
Zegar słoneczny poziomy
Budowa zegara poziomego
Nasze czasomierze
 
 


W ramach tegorocznego projektu odbyły się 3 spotkania:

 we Włoszech, w Sant ' Ilario - październik 2007r. 
 we Francji, w Saint Jean -  kwiecień
 oraz w Niemczech, w Düren-maj 2008r.


 

Autor strony: Edyta Błazucka