Pozytywny bohater

W ramach realizacji programu innowacji pedagogicznej z zakresu promowania w szkole pozytywnych postaw uczniów, zatytułowanej „POZYTYWNY BOHATER”, w naszym gimnazjum, 8 marca, odbyły się warsztaty dla przedstawicieli klas I i II.

Metodą wykorzystaną do realizacji celu spotkania był moduł Rozumienie Ludzkiej Natury pt. „Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami”, realizowany wg Heroic Imagination Project profesora Philipa G. Zimbardo.

Uczestnikom zaprezentowane zostały przykłady ilustrujące i wyjaśniające psychologiczne procesy:

  1. Opis modelu psychologicznego danego procesu i badania będące jego podstawą.
  2. Powód dla którego ten proces jest normalną częścią ludzkiej psychologii.
  3. Wyjaśnienie w jaki sposób ten proces wpływa na ludzi.
  4. Przykłady specyficznych sytuacji w których reakcje automatyczne i zaangażowanie się w opisywany proces mogą być problematyczne lub niebezpieczne.

Ponadto w ramach programu odbywają się półgodzinne zajęcia w wybranych klasach, apel informacyjny ze scenkami przygotowanymi przez harcerzy, akcja plakatowa oraz uroczysta gala wręczenia dyplomów „Pozytywny Bohater”, a także listów pochwalnych do rodziców. Na galę zostaną zaproszeni goście, którzy swoją postawą mogą służyć przykładem. Przez cały czas trwania projektu przyjmowane będą wnioski od całej społeczności szkolnej z kandydaturami do zaszczytnego tytułu.

Pozytywni bohaterowie są wśród nas. Pomagają innym, pracują społecznie, wykazują się inicjatywą, są odważni, odpowiedzialni i bezinteresowni.

            Postawy, które chcemy nagrodzić zgłaszać może każdy. Bezpośrednio do pani psycholog Patrycji Kochan lub pani Iwony Wójcik – Mikulskiej. Można również wrzucić podpisaną informację do skrzynki Poczta Trójki, wysłać maila, napisać na FB szkolnym.

            Nie można zgłaszać siebie.