Lekcja muzealna

Święto odzyskania niepodległości to doskonała okazja do pierwszych lekcji historii, w ramach których dzieci poznają nazwiska wybitnych Polaków i ich wkład w rozwój naszego państwa. Dlatego w piątek 08 XI 2019 r. odwiedziła naszą szkołę (klasy III) p. B. Kawałko – edukator z Muzeum im. J. Piłsudskiego w Sulejówku. Niełatwy temat utraty niepodległości, zaborów, powstańczej walki zbrojnej, został wyjaśniony dzieciom w prosty ale ciekawy sposób. Postać Józefa Piłsudskiego też już nie jest dla uczniów anonimowa. Dziękujemy!

D. Szczęsna, A. Zagańczyk