DORADZTWO ZAWODOWE W KLASACH III

Obowiązkowe treści programowe w klasach 1-3 obejmują miedzy innymi tzw. orientację zawodową. Ma ona na celu konfrontację własnych uzdolnień i zainteresowań z konkretnymi zawodami oraz zapoznanie dzieci z różnymi obszarami zawodowymi. Dlatego uczniowie klas III wybrali się do kina na Lekcję Filmową, żeby dokładniej przyjrzeć się pracy reżysera, scenografa, klapsera i aktora. Przyszłość pokaże, na ile zajęcia te okazały się inspirujące. Na zakończenie dzieci obejrzały film “Padington 2”. 

D. Szczęsna, A. Zagańczyk