Przetarg na wynajem lokalu

Lista uczestników przetargu na wynajem lokalu w Szkole Podstawowej nr 5 na działalność

gastronomiczną ogłoszona w dniu 28 października 2019 roku:

1. W. J.  LIPNER Wiesława Lipner , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Daleka 3e

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Okurowska

Protokół z przetargu