Regulamin konkursu ,,Twój ulubiony miś”

Cele konkursu:

– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych

– popularyzacja czytelnictwa

– rozbudzanie wyobraźni

– budowanie więzi między czytelnikami

– rozbudzanie twórczości plastycznej

Warunki konkursu:

– udział w konkursie mogą brać dzieci z klas 0 – 3.

– każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

termin oddawania prac 20.11.2019 r., prace przynosimy do biblioteki lub świetlicy szkolnej

– praca może być wykonana dowolną techniką ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, przestrzenne)

– uczestnik musi podpisać pracę : imię misia, imię i nazwisko dziecka, klasa

– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 25 listopada 2019 r.