Czytamy książki

Od października w naszej świetlicy szkolnej ruszyły czwartkowe zajęcia czytelnicze. Nasze cele to:
– promocja książek z literatury dziecięcej poprzez zabawę
– propagowanie czytelnictwa
– uwrażliwianie dzieci na piękno słowa pisanego
– motywowanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu na zajęciach w świetlicy szkolnej.

Zajęcia te prowadzone będą przez Panią Aldonę Sobiesiak i Marlenę Wiśniewską