Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Apel porządkowy – zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU

Październik

 • Organizacja Światowego Dnia Uśmiechu (4.10. piątek) – każdy uczeń zostaje obdarowany buźką z uśmiechem do przyczepienia.
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego

Listopad

 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
 • „Szlachetna Paczka”
 • Zbiórka gier i zabawek dla Grodziskiego Domu Dziecka

Styczeń

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 • Uroczyste otwarcie hali sportowej

Luty

 •  Bal karnawałowy.
 •  Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

Marzec

 • Dzień bez przemocy.
 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • Przywitanie Wiosny – apel.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono;

Maj

 • Konkurs piosenki Disney’a

Czerwiec

 • Festiwal nauki

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Dzień słodkości
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Propagowanie pomocy koleżeńskiej.