Praca z uczniem zdolnym

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W RAMACH KOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZ.

W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

 1. CEL SPOTKAŃ KOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:
 • przygotowanie do Szkolnego Konkursu Iberystycznego,
 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem hiszpańskim,
 • podniesienie poziomu umiejętności językowych,
 • wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Hiszpanii,
 • wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

TEMATYKA SPOTKAŃ KOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 1. ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
  KLASA II KLASA III
  • formy spędzania czasu wolnego,
  • zainteresowania,
  • środki transportu,
  • sprzedawanie
  • kupowanie
  • podróżowanie,
  • orientacja w terenie,
  • żywienie,
  • zdrowie,
  • kultura,
  • opis domu,

  ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

KLASA II KLASA III
 • czynności życia codziennego,
 • życie szkoły,
 • podróżowanie,
 • środki transportu,
 • wiedza o Hiszpanii,
 • dziedziny kultury,
 • dane personalne,
 • zainteresowania,
 • żywienie,
 • praca,
 • zdrowie,
 • dom,
 • zwierzęta,

3. REAGOWANIE W OKREŚLONYCH KONTEKSTACH SYTUACYJNYCH

 • pytanie i prośba o informację,
 • prowadzenie rozmowy,

4. ROZPOZNAWANIE I POPRAWNE STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

5. PRZETWARZANIE TREŚCI TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM I WYRAŻANIE ICH W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

PRZETWARZANIE I WYRAŻANIE W JĘZYKU HISZPAŃSKIM TREŚCI PRZEDSTAWIONYCH W MATERIALE IKONOGRAFICZNYM

III. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ KOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

I SEMESTR II SEMESTR
 • 29 WRZEŚNIA formy spędzania czasu wolnego, str. 15.
 • 13 PAŻDZIERNIKA zainteresowania, str. 17.
 • 27 PAŹDZIERNIKA czynności życia codziennego, str. 23.
 • 3 LISTOPADA konwersacje
 • 10 LISTOPADA życie szkoły, str. 32
 • 24 LISTOPADA podróżowanie, str. 34
 • 1 GRUDNIA wiedza o Hiszpanii, str. 36
 • 8 GRUDNIA konwersacje
 • 5 STYCZNIA dane personalne, str. 38
 • 12 STYCZNIA pytanie i prośba o informację, str. 42
 • 19 STYCZNIA prowadzenie rozmowy str. 44 – 45.
 • 2 LUTEGO rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych str. 50 – 51
 • 9 LUTEGO konwersacje
 • 2 MARCA przetwarzanie treści tekstu w języku polskim i wyrażanie ich w języku hiszpańskim str. 57
 • 9 MARCA przetwarzanie i wyrażanie w języku hiszpańskim treści przedstawionych w materiale ikonograficznym str. 60
 • 16 MARCA podróżowanie, str. 7
 • 23 MARCA konwersacje
 • 6 KWIETNIA kultura, str. 12.
 • 20 KWIETNIA przetwarzanie i wyrażanie w języku hiszpańskim treści przedstawionych w materiale ikonograficznym str. 62
 • 27 KWIETNIA konwersacje
 • 4 MAJA rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych str.54
 • 11 MAJA przetwarzanie i wyrażanie w języku hiszpańskim treści przedstawionych w materiale ikonograficznym str. 64

IV. PRZEPROWADZENIE SZKOLNEGO KONKURSU IBERYSTYCZNEGO – EWALUACJA