Podsumowanie warsztatów plastycznych

Systematycznie w naszej świetlicy były prowadzone warsztaty plastyczne czego wynikiem są piękne prace dzieci. Tematyka była różnorodna jak i same metody i techniki pracy. Zajęcia te aktywizowały dzieci i pozwalały na rozwijanie ich zdolności artystycznych.