Informatyka

“Są tajemnice, których komputer nie może przechowywać, bo komputer nie posiada etyki.”
Franco Scaglia – Strażnik Wody 

mgr Edyta Błazucka

Zasady oceniania z informatyki !

Plany wynikowe


KONKURSY

 

Konkurs informatyczny  LOGIA

Mazowiecki Konkurs Informatyczny  LOGIA jest konkursem powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w środowisku Logo (w programie: Logomocja lub Python). Celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Laureaci konkursu informatycznego LOGIA:

  • uzyskują ocenę celującą z informatyki,
  • są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły.

Finaliści konkursu informatycznego LOGIA:

  • otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

 

⇒ Strona konkursu 

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Olimpiada jest trójstopniowa. W Olimpiadzie Informatycznej Juniorów mogą brać indywidualnie udział tylko uczniowie szkół podstawowych. Pytania i zadania konkursowe należy rozwiązywać samodzielnie i swoich rozwiązań nie należy udostępniać innym uczniom. Uczniowie, którzy nie przestrzegają tych zasad i zasad fair play mogą zostać zdyskwalifikowani.

Zawody I stopnia składają się z trzech tur. Pierwsza tura (testowa) zawodów I stopnia polega na rozwiązaniu testu, a kolejne dwie (otwarta i ukryta) polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie w serwisie olimpiady. Wynikiem zawodów I stopnia jest suma punktów uzyskanych w tych trzech turach.

⇒ Strona olimpiady


♦♦♦

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO 

EDYTOR TEKSTU

ARKUSZ KALKULACYJNY PREZENTACJE
Zasady redagowania tekstu

Jak poprawnie pisać teksty?

Desiderata – tekst do ćwiczenia

Tekst do sprawdzianu z Worda

Przykładowa krzyżówka dla chętnych
(do pobrania plik krzyzowka.xlsx)

Prosta krzyżówka
(do pobrania plik krzyzowka_prosta.xlsx)

 Zasady tworzenia prezentacji
  LOGOMOCJA
Procedury z lekcji