WARSZTATY Z ŻYWYMI TRZMIELAMI

Wiosna wokoło….z zimowego snu budzą się zwierzęta, przyroda odradza się w młodych roślinach i zwierzętach. Coraz częściej daje się zauważyć owady szukające pierwszych kwiatów. Dlatego postanowiliśmy zgłębić nasza wiedzę na temat zapylaczy i zaprosiliśmy do szkoły fachowca. Pani Gabriela Wijas jest hodowcą owadów, aktywnym obserwatorem życia trzmieli i pasjonatem zdrowego odżywiania.

Podczas warsztatów uczniowie klas 0-4 dowiedzieli się jak wygląda cykl życiowy trzmieli i dlaczego są one nazywane najważniejszymi zapylaczami wczesnej wiosny. Dzieci próbowały jadalnych kasztanów z syropem klonowym oraz ekologicznego soku z brzozy. Na zakończenie każdy otrzymał zdrowe ciasteczko i dyplom. Były to niezapomniane warsztaty, uświadamiające jakie negatywne konsekwencje niesie za sobą brak zapylaczy.

Danuta Szczęsna