Zadanie 2

⇐  Powrót

Zadanie 2 polega na przygotowaniu prezentacji na temat „A Day in the Life of a Student” („Dzień z życia ucznia”). Wszystkie prezentacje powstaną na lekcjach informatyki w marcu. Klasy czwarte wykonają je w programie Power Point, a klasy piąte w Movie Maker, których nauczą się na lekcji.
Do wykonania prezentacji należy wykonać samodzielnie i zgromadzić zdjęcia, ewentualnie inne ilustracje, które należy przynieść na lekcję informatyki w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W prezentacjach można używać wyłącznie języka angielskiego (w tej sprawie pomaga nauczyciel angielskiego z danej klasy). Prezentacja powinna liczyć 8-12 slajdów (klasy 4) i 10-15 (klasy 5). Na ostatnim autor umieszcza swoje imię, nazwisko i klasę.

Termin skończenia prac: 29 marca. Ilość erazmusów do zdobycia: 0-10.

Oceniane będą: kreatywność, wykorzystanie możliwości programu i użycie języka angielskiego.

Przykładowe czasowniki do wykorzystania w prezentacji: get up, wake up, have a shower,  have breakfast/lunch/dinner, go to school, have classes, do homework, play, watch tv, read a book, itp.

Prace wykonane niesamodzielnie nie będą oceniane.