GRAFFITI AS AN ART FORM OR A FORM OF VANDALISM?

Graffiti – Sztuka czy wandalizm?

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy kolejny projekt w ramach eTwinning – Graffiti as an art form or a form of vandalism? (Graffiti – Sztuka czy wandalizm?). W ramach projektu partnerzy – zarówno uczniowie jak nauczyciele –  będą komunikować się przez Twinspace. Koordynatorem akcji z ramienia naszego gimnazjum jest pani Agnieszka Szurek we współpracy z p. Edytą Błazucką.

Celem projektu jest: 

  • wykorzystanie doświadczeń i obserwacji uczniów z ich najbliższego środowiska
  • promowanie legalnie wykonywanych graffiti jako formy sztuki
  • uświadamianie uczniom, że ponoszą odpowiedzialność za namalowane graffiti
  • uświadomienie uczniom, jakie są kary za nielegalnie malowane graffiti
  • wskazanie, jaką rolę mogą odegrać w ochronie lokalnego środowiska

Pierwszym etapem projektu będzie zbadanie najbliższej okolicy. Uczniowie przygotują galerię zdjęć i krótkie prezentacje wideo przedstawiające graffiti w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W klasach zostaną przeprowadzone lekcje prezentujące graffiti i jego historię, połączone z dyskusją dotycząca zasad tworzenia graffiti. Ten etap projektu będzie trwał od października do grudnia. Uczniowie będą również tworzyć własne graffiti, które, za zezwoleniem dyrektora, może być prezentowane w szkole. Projekt zakończy się stworzeniem wspólnego przekazu – każdy z partnerów stworzy część prezentacji.

Szkoły partnerskie: 

  1. St. Theresa College, Santa Venera, Malta
  2. IES ZIZUR BHI, Zizur Mayor, Hiszpania
  3. Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi, Grodzisk Mazowiecki, Polska
  4. Základní škola Dukelská, Benešov, Czechy
  5. Základní škola a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Czechy

Językiem projektu jest angielski.

Oczekiwane rezultaty:

– Wystawa prac uczniów

– Wspólna prezentacja przygotowana przez wszystkich partnerów projektu, opublikowana na stronach internetowych szkół i/lub wydrukowana i wyeksponowana w szkole.


Co robiliśmy

Wszyscy uczestnicy projektu zalogowali się na portalu TwinSpace. Niektórzy wzięli udział w czacie lub pisali do uczestników projektu z innych krajów na forum. Wstawialiśmy też na platformę TwinSpace nasze prace, prezentacje i własne zdjęcia.

Maciek Izdebski i Szymon Wojczakowski z II a zrobili zdjęcia Grodziska, aby inni mogli zobaczyć jak wygląda nasze miasto. Tak to wyglada na portalu TwinSpace.

Układaliśmy i tworzyliśmy także puzle na: www.jigsawplanet.com.  Ułóż puzzle.

Kuba Jurasz, Tymek Wnuk i Karol Baranowski zrobili krótką prezentację o historii Polski.  Tu jest link.

Iga Pawlak i Aneta Szymańska z klasy II b, wykonały prezentacje o graffiti.

 


Pierwsze zajęcia w pracowni komputerowej 23.10.2012r.

    

 Pierwsze grafy klasy II a

 


Nasze prace w Graffiti Creator