MY PLACES ON EARTH

NEW INTERNATIONAL ETWINNING PROJECT IN OUR SCHOOL – MY PLACES ON EARTH

What is your YOUR place  on Earth? You bedroom? A place where you last went on holidays? A cafe/gym/courtyard where you spend your free time?  Anything else? Tell our partners about your places and find out what theirs are. Make friends, exchange ideas and open your eyes wider.  Improve your computer skills using modern but simple internet tools.  And get your “6” for every stage of the project!

Our project partners  are from a secondary school in Romania, a town called Buftea which is near Bucarest. The partner teacher who manages the Romanian part of the project is  Marin Amalia.

The project starts now and lasts until 31 March 2014. As our partners are 14-19 years old, students from 3rd grade are mostly welcome but if you are younger, exceptions are possible.
To sign in, contact Ms Anna Szafarz and you will get your personal login for etwinning space  and tips what to do next.

Don`t hesitate, join us!


NOWY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ETWINNING W NASZEJ SZKOLE –
MY PLACES ON EARTH

Jakie jest TWOJE miejsce na Ziemi? Twój pokój? Miejsce, gdzie ostatnio byłeś na wakacjach? Kawiarnia/sala gimnastyczna/podwórko gdzie spędzasz wolny czas? Czy jakieś inne miejsce? Opowiedz swoim zagranicznym kolegom o nich i dowiedz się o ICH ulubionych miejscach. Znajdź nowych przyjaciół, wymieniaj się pomysłami i otwieraj szeroko oczy. Udoskonal swoje umiejętności komputerowe wykorzystując nowoczesne choć  proste narzędzia internetowe. I zainkasuj szóstkę za każdy etap projektu!

Naszym partnerem w projekcie jest liceum z miasta Buftea z okolic Bukaresztu w  Rumunii, uczniami w projekcie kieruje nauczycielka Marin Amalia.

Projekt zaczyna się teraz i trwa do 31 marca 2014. Ponieważ nasi partnerzy są w wieku 14-19 lat, zapraszamy do współpracy głównie uczniów klas trzecich, choć wyjątki są możliwe. Smile

Aby się zgłosić do projektu, skontaktuj się z panią Anną Szafarz, a dostaniesz swój własny login do twinspace i wskazówki, co robić dalej.

Nie wahaj się, dołącz do nas jak najszybciej!