“Dobre normy nie są złe”

   Mazowiecki Kurator Oświaty przyjął do realizacji w naszej szkole innowację metodyczną „Dobre normy nie są złe” prowadzoną w ramach Koła Samorządności przez panie Iwonę Wójcik – Mikulską i Patrycję Kochan.

Celem innowacji jest:

 • integrowanie grupy;
 • rozwijanie samorządności,
 • rozbudzanie inicjatywy,
 • wspieranie kreatywności wśród uczniów,
 • przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów w przyszłości.

Uczniowie uczą się:

 • korzystać z nowatorskich metod pracy w grupie;
 • dzielić się swoimi pomysłami;
 • wypowiadać się na wskazany temat;
 • formułować i uzasadniać swoją opinię;
 • rozwiązywać konflikty w drodze negocjacji;
 • formułować argumenty za i przeciw;
 • poprawnie oceniać sytuację;
 • wyciągać wnioski;
 • akceptować odmienne zdanie innych osób;
 • akceptować  fakty i normy ogólnie przyjęte.

Metoda, z której korzystamy rozbudza wyobraźnię, kreatywne myślenie, pozwala na wyrażanie uczuć, bez przejmowania się tym co pomyślą inni, wprowadza elementy zabawy. Przygotowuje do osiągania sukcesów, bo służy do rozwiązywania problemów i jest wykorzystywana w biznesie. Uczestnicy wcielają się w różne ustalone role. Uważamy, że jest atrakcyjna dla uczniów i ciekawa wizualnie.

Metoda 6 myślowych kolorowych kapeluszy Edwarda de Bono polega na spojrzeniu na sytuację spoza logicznego punktu widzenia. Celem tej metody jest uporządkowanie myślenia w taki sposób, aby myślący mógł korzystać tylko z jednego trybu myślenia naraz – zamiast próbować robić wszystko jednocześnie. Technika ta ma na celu zmianę sposobu myślenia i przestawienie go z normalnego trybu argumentacyjnego na tryb tworzenia mentalnej mapy sytuacji. Każdy z kapeluszy ma swój własny kolor, będący jego identyfikatorem oraz powiązany z jego charakterem i funkcją.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy i wprowadzania innowacyjnych pomysłów, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań oraz indywidualnych kompetencji każdego ucznia.