Zadanie 1

⇐  Powrót

Zadanie pierwsze: filmik lub prezentacja o naszej szkole dla rówieśników z Francji

  •  Praca może być wykonana wyłącznie przez uczniów 4a, 4b, 4c, 5a i 5b naszej szkoły. Inne osoby mogą pomagać tylko w sprawach technicznych (np. jak nie wiecie, jak dodać napis do slajdu, pytacie o to nauczyciela informatyki, w sprawach angielskiego nauczyciela tego języka).
  •  Film mogą stworzyć najwyżej 3 osoby i nie może być on dłuższy niż 5 minut.
  •  Prezentacja może mieć tylko jednego autora.
  • Każdą pracę podpisujemy imieniem, nazwiskiem i klasą, np. na ostatnim slajdzie, klatce filmu itp. Tam też umieszczamy informację o materiale muzycznym, jeśli jest wykorzystany.
  • Prace muszą wykorzystywać język angielski (tytuł, podpisy, to, co mówią osoby na filmie itp.), mogą to być pojedyncze słowa lub proste zdania – nie musisz być geniuszem z angielskiego, żeby to zrobić !
  • Wolno korzystać z materiałów stworzonych wyłącznie przez siebie, jeśli wykorzystasz muzykę, musi ona pochodzić z legalnego źródła.
  • Wszystkie prace na podpisanym pendrivie lub płycie należy oddać do 21 grudnia pani Annie Szafarz, po tym terminie nie będą przyjmowane. Jeśli prezentacja jest dostępna tylko online, należy przesłać link do niej poprzez wiadomość na facebooku Projektu: Travel Project School 5, tam też znajdują się bieżące informacje projektowe
  • Za pracę można uzyskać od 0 do 10 erazmów (punktów projektowych).
  • Oceniane będą: kreatywność oraz użycie angielskiego i narzędzi IT

Prezentacje wykonane w ramach Zadania 1