Opis projektu

⇐  Powrót

Projekt Erasmus+ dla 4 i 5 klas (w przyszłym roku także 6-tych) na lata 2018 – 2021 o nazwie TRAVEL and Create Your Future Perfect School (Perfekcyjna Szkoła Przyszłości). TRAVEL jest skrótem od nazwy francuskiej projektu (koordynatorem jest Francja).

Głównymi celami są wymiana dobrych praktyk między szkołami, wyrównywanie szans, kształcenie kompetencji w językach obcych (angielski) oraz umiejętności z dziedziny IT.
Projekt obejmuje szkoły z konsorcjum w rejonie Caen (Normandia). Każda francuska szkoła ma jednego partnera zagranicznego, naszym bezpośrednim partnerem jest Szkołą Podstawową w Louvigny, z którą będziemy zajmować się tematami związanymi z kulturą. Inne kraje projektu to Chorwacja, Niemcy, Włochy i Rumunia.

Za wszystkie zadania w projekcie uczniowie będą zdobywali punkty (erazmusy), to głównie one zadecydują, których 25 uczniów pod koniec trzeciego roku projektu wyjedzie na tydzień do Francji.
Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

→ Strona Projektu na Facebooku

→ Strona Szkoły Podstawowej w Louvigny