Konkursy biblioteki w roku szkolnym 2018/19

KONKURS  Nasza Biblioteka!       

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu hasła reklamowego promującego  bibliotekę szkolną i czytanie książek

 Warunki uczestnictwa:

 • udział w konkursie jest dobrowolny;
 • przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.
 • uczestnik może przynieść do biblioteki napisane na kartce tylko jedno hasło reklamowe (jedno lub dwa zdania) promujące bibliotekę szkolną i czytanie książek;
 • zgłoszona na konkurs praca powinna być podpisana;
 • prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • klasy 1-2 szkoły podstawowej
  • klasy 4-5 szkoły podstawowej
  • klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum,
 • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Termin i miejsce dostarczenia prac:
biblioteka szkolna –  do 31 października 2018 roku.
Wyłonienie laureatów Konkursu:

 • hasła reklamowe zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni powołane specjalnie do tego celu jury;
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po 31 października 2018 roku.

Konkurs na ” Najlepszego Czytelnika Roku 2018/2019″    

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Oceniana będzie aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.
Jurorzy wyłonią czytelników w dwóch kategoriach Najlepszy Czytelnik w Szkole Podstawowej oraz Najlepszy Czytelnik w Gimnazjum.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2019r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz dyplom.
Wręczenie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.


Konkurs  „Książkowa lista przebojów”   

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na książki, które warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.

Głosowanie będzie się odbywało w bibliotece, na kartkach wpisujemy autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu wylosujemy osobę, która otrzyma nagrodę książkową.

Czas trwania akcji – od października do końca listopada 2018 r.

Losowanie odbędzie się w bibliotece 30 listopada 2018 r. godz..11.20