Działo się …

2017/2018 

 Maluchy w świetlicy

 Pierwszy dzień życzliwości (21.09.2017r.)

 Pomoc dla Stowarzyszenia obrońców zwierząt

 „Dzieciaki-sadzeniaki” (6.10.2017r.)

 „Zdrowo żyjemy-soki pijemy”  (27.10.2017r.)

 „Halloweenowy zawrót głowy”  (27.10.2017r.)

 Wolontariat w świetlicy szkolnej

 Konkurs na kartkę świąteczną

 Światowy dzień życzliwości (21.11.2017r.)

 Warsztaty lepienia w glinie (22.11.2017r.)

 Pomagamy!  (22.11.2017r.)

 Piernikowo

Nietypowe  odwiedziny

 Od smyka do matematyka

Spotkanie z pisarką (9.04.2018r.)