Paczka dla kombatanta

Po raz kolejny włączyliśmy się w akcję pomagania tym , którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych pozostali za wschodnią granicą. Harcerze koordynowali akcję “Paczka dla kombatanta, Sybiraka i innych środowisk polskich na Kresach” w naszym gimnazjum.

Dziękujemy klasom i ich wychowawcom, którzy  bardzo licznie odpowiedzieli na apel i uzbierali wiele potrzebnych artykułów spożywczych, chemicznych, papierniczych, które posłużą naszym Rodakom na Kresach, w tym:

Klasie IV a i pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Klasie VII a i pani Ewie Górskiej
Klasie VII b i pani Izabeli Engel
Klasie VII c i pani Renacie Janus
Klasie II a i pani Justynie Kawałko
Klasie II c i pani Beacie Pielak
Klasie II d i pani Justynie Serzysko
Klasie II f i pani Renacie Gregorczyk-Wijata
Klasie II a i pani Justynie Kawałko
Klasie III a i pani Wiesławie Śleszyńskiej
Klasie III c i pani Dorocie Lipowskiej
Klasie III d i pani Iwonie Wójcik-Mikulskiej
Klasie III e i pani Marii Sałackiej
Klasie III f i pani Jolancie Bieli
Klasie III g i pani Joannie Kowalewskiej