Teliga w naszej szkole

11 grudnia 2017 r.  uroczyście odsłonięty został pomnik, a raczej jego gipsowy prototyp,  naszego patrona – Leonida Teligi, który  odnalazł miejsce w głównym holu naszej szkoły.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości między innym i burmistrz naszego miasta pan Grzegorz Benedykciński.

Fot. Monika Królikowska