Projekt: Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia

 w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

♦ ♦ ♦

12.12.2017r.

Rekrutacja do projektu  rozpoczęta!

Rekrutacja nie dotyczy uczniów biorących udział w innych projektach edukacyjnych („Szkoła Bliżej Nauki”, „Bliżej Rynku Pracy”).

W ramach projektu uczniowie będą brali udział w dodatkowych zajęciach.

J.angielski z wykorzystaniem TIK

111 uczniów z klas VII SP oraz II gimnazjum

Matematyka z wykorzystaniem TIK

Robotyka dla klas 1-3

20 uczniów

Programowanie dla klas 4-7

16 uczniów

Indywidualizacja pracy z uczniem

9 uczniów

Zajęcia rewalidacyjne indywidualne

1 uczeń

Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik ze zgodą rodzica można pobrać poniżej (lub w sekretariacie) i złożyć w sekretariacie szkoły. W razie pytań proszę o kontakt (telefoniczny na numer szkoły lub przez dziennik elektroniczny).

Wojciech Tekielski


24.11.2017r.

Informacje o projekcie

Nasza szkoła już wkrótce weźmie udział w kolejnym dużym projekcie UE. Tym razem będą to zajęcia j.angielskiego i matematyki dla uczniów klas 2 Gimnazjum i 7 SP, oraz zajęcia z robotyki i programowania dla uczniów klas 1-4 SP. Szczegóły dotyczące projektu i zasad rekrutacji (która rozpocznie się w grudniu) będę przekazywał na bieżąco.

  Wojciech Tekielski