Projekt edukacyjny “Śladami Kamieni na szaniec”

23.11.2017 roku uczniowie klas: 3D, 3F, 3G przygotowała wystawę prac – przewodniki wycieczki “Śladami Kamieni na szaniec”. Uczniów i nauczycieli zwiedzających wystawę “oprowadzali” – Łukasz Robak i Stanisław Kwiatkowski.
16.11.2017 roku (tydzień wcześniej) uczniowie pojechali na wycieczkę wg własnych projektów – przewodników. Sami byli przewodnikami, w związku z tym wycieczka była bardziej cenna w sferze przeżyć a mało obciążająca finansowo, bo wykorzystaliśmy darmowe wejściówki i opłaciliśmy jedynie przejazd.
Na początku uczniowie zapoznali się z treścią lektury i omówili ją na lekcjach j. polskiego.
Cały projekt edukacyjny uczniowie przeprowadzili pod opieką Jolanty Bieli, nauczycielki j. polskiego.