TEATR RAMPA W WARSZAWIE

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wybrali się (14 XI) do warszawskiego teatru Rampa na spektakl pt. „O dwóch takich, co ukradli księżyc”.  Sama wizyta w teatrze była ogromnym przeżyciem, nie wspominając o jakości rozśpiewanego i roztańczonego musicalu, opartego  na powieści Kornela Makuszyńskiego. Spektakl dał wychowawcom klas 1 i 0, znakomity pretekst do dyskusji o relacjach rodzinnych, o prawdziwych wartościach, jakie powinny być doceniane w życiu i ile musimy doświadczyć, aby zrozumieć pewne prawdy. Pełen emocji występ kolejny raz uzmysłowił najmłodszym, że miłość matczyna może pomagać zwyciężać wszelkie przeciwności losu. Dziękujemy rodzicom za możliwość zorganizowania tego kulturalnego wyjazdu, a dzieciom za godne pochwały zachowanie w teatrze.

Agnieszka Pieniążek, Danuta Szczęsna, Aleksandra Zagańczyk