Najlepsza frekwencja

Procedury nagradzania najlepszej frekwencji uczniów

 

Wobec uczniów wyróżniających się wysoką frekwencją stosuje się następujące nagrody:
  1. Uczniowie z najwyższą miesięczną frekwencją w klasie otrzymują pochwałę do dziennika.
  2. Uczniowie z najwyższą roczną frekwencją w klasie otrzymują dyplom uznania oraz nagrodę rzeczową.
  3. Uczniowie z najwyższą roczną frekwencją w szkole otrzymują dyplom uznania oraz nagrodę Dyrektora Szkoły.
  4. Uczniowie z najwyższą trzyletnią frekwencją w szkole otrzymują medal „Najlepsza Frekwencja w Szkole”
  5. Uczniowie sporadycznie opuszczający zajęcia lekcyjne z przyczyn losowych są nagradzani za wysoką frekwencję na podstawie decyzji wychowawcy klasy.
 Przyjęte do realizacji po konsultacji z rodzicami i nauczycielami 20.10.2016 r.