Festiwal Nauki 2012/13

Festiwal Nauki – Dzień Patrona – Święto Szkoły

 Dnia 29 maja odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki. Rozpoczął się częścią oficjalną o godzinie 9.00. Uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji Pani Śleszyńskiej o Leonidzie Telidze, patronie naszej szkoły.

W tym dniu klasy zamieniły się w laboratoria naukowe i sale multimedialne, uczyliśmy się przez zabawę i doświadczenia. Oglądaliśmy prezentacje przygotowane przez uczniów w ramach realizacji projektów edukacyjnych. Mieliśmy też okazję obejrzeć kroniki szkolne oraz zwiedzić izbę pamięci, w której znajdują się pamiątki po Telidze. Klub Sportowy Sparta przygotował pokaz walk karate, a harcerze lekcję pierwszej pomocy.

Na sali gimnastycznej odbył się turniej „Kocham Cię Europo”, gdzie uczniowie klas drugich mogli popisać się wiedzą o krajach anglojęzycznych, hiszpańskojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych. Gra toczyła się o WIELKĄ stawkę, bo o czek na 20 zł do wykorzystania w barze klasy 1F, ufundowany przez Radę Rodziców. Ciastko i napój okazały się świetną motywacją w zabawie. Gratulujemy wygranej drużynie „żółtych”.

W turnieju zostały wykorzystane prezentacje o wyżej wymienionych obszarach językowych, przygotowane przez uczniów w ramach konkursu: Uczysz się języków obcych? Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęły:

 • kategoria anglojęzyczna – Izabela Mądrzycka, klasa 1e
 • kategoria hiszpańskojęzyczna – Agnieszka Sadowska 3a
 • kategoria niemieckojęzyczna – Małgorzata Mińkowska 2f
 • kategoria francuskojęzyczna – Izabela Kołaszewska 1a

Po godzinie 13-tej z okazji Dnia Dziecka uczniowie poszczególnych klas udali się na lody, pizzę …

 Iwona Wójcik-Mikulska

A oto jakie jeszcze zajęcia odbywały się w czasie Festiwalu:

 • Lekcja o Patronie Szkoły, film w Izbie Pamięci (opiekun – p. Ewa Górska);
 • Pierwsza pomoc – uczniowie pod opieką  p.J.Kowalewskiej;
 • Zajęcia na temat bezpieczeństwa prowadził p.Tomasz Basiak;
 • Lekcję geografii “Życie w różnych strefach klimatycznych” – p.K.Dmowska;
 • Lekcję j.angielskiego – p. Beata Pielak;
 • Lekcję matematyki – p.M.Sztajerowska;
 • Prezentacje multimedialne, podsumowanie projektów: “Graffiti as an art form or a form of vandalism? ” i “Elektrosmog stop!”, zajęcia w tworzeniu graffiti na komputerze prowadziła p.E.Błazucka;
 • Lekcje fizyki, doświadczenia – p. A.Brysiak;
 • Lekcje biologii, konkursy, doświadczenia prowadziła p.B.Strzemieczna;
 • Lekcje chemii, konkursy, doświadczenia;
 • Na korytarzu I piętra był otwarty bufet, prowadzony przez klasę I f.
 • Dobrze zjeść można było także na stołówce, gdzie, jak co roku kawiarenkę otworzyli uczniowie Koła Misyjnego pod opieką p. B.Sadowskiej.

Oprócz tego na sali gimnastycznej odbyły  pokazy prezentacji klas II z wybranych projektów min.: “Kulinaria krajów”“Ślady kultury żydowskiej w Grodzisku”“Życie ludzi w różnych strefach klimatycznych”“Mity greckie”.