Akcja żonkile

   

19 kwietnia 2015 r. obchodziliśmy 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.

Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942r., w czasie której wywieziono do Treblinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tys. osób.

Kiedy 19 kwietnia oddziały niemieckie przystąpiły do ostatecznej likwidacji getta, przeciwstawili im się członkowie Zydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ZZW). W nierównej walce słabi wojownicy wytrzymali trzy tygodnie. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią.

            Za symboliczną datę zakończenia powstania uznaje się 16 maja 1943r., gdy Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Getto warszawskie przestało istnieć…

             Akcja “Żonkile” miała na celu przypomnieć wszystkim obywatelom o tych wspaniałych ludziach, pełnych nadziei na lepsze jutro i wyzwolenie się z hitlerowskich rąk, a także wzbudzić w Polakach chwilę zadumy nad tamtymi czasami. Z tej okazji 20 kwietnia uczniowie naszej szkoły rozdawali podczas przerwy, zrobione przez siebie, papierowe żonkile. Każdy z dumą prężył pierś z żółtym kwiatem.

Samorząd Uczniowski