WIZYTA W PUNKCIE INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

 

Klasa III a na lekcji poświęconej instytucjom i zadaniom Unii Europejskiej w Punkcie Informacji Unii Europejskiej w Warszawie.

Dziękuję za dużą aktywność całej klasie.
Renata Janus