Spotkanie klas III z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów