Konkurs na ex libris Biblioteki szkolnej rozstrzygnięty!

 Ex Libris to znak własnościowy książki, najczęściej ozdobny z nazwą instytucji, do której książka należy. Tradycyjnie na ekslibrisach stosujemy łaciński zwrot „Ex Libris” oznaczający „z książek” czy może lepiej  „z księgozbioru”.

Najlepszy ekslibris ozdobi księgozbiór naszej biblioteki.

← Oto on: