Bezpieczna droga do szkoły

→ Fotorelacja

Od kilku lat placówki należące do sieci PSB organizują różnego rodzaju działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach. W ponad 60 miastach Polski sklepy PSB – Mrówka wspólnie z Policją,  Strażą Miejską i szkołami podstawowymi przeprowadziły w szkołach akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W naszej szkole (19 X) pracownicy marketu budowlanego Mrówka i Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, zorganizowali zajęcia praktyczne dla dzieci klasy 1b, które miały na celu utrwalenie znajomości podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię. Za wiedzę i umiejętności, jakimi wykazały się  pierwszaki, czekała nagroda – opaski odblaskowe, aby były bardziej widoczne na drodze.

Dziękujemy mamie Huberta, która zorganizowała to spotkanie z ramienia Mrówki, strażnikom miejskim – p. Markowi Maciszewskiemu i Przemkowi Zamulskiemu – za pouczające rozmowy z dziećmi i ciekawe ćwiczenia praktyczne na jezdni, panu Komendantowi SM – Dariuszowi Zalesińskiemu za nieustanną gotowość pomocy dzieciom i nauczycielom w działaniach profilaktycznych.
                                                                                                        Danuta Szczęsna