Zebrania i dni otwarte

w roku szkolnym 2017/18

Zebrania odbywają się zawsze w czwartki o godzinie 1700
  1. 14 września 2017 r.  
  2. 26 października 2017 r.
  3. 7 grudnia 2017 r  Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
  4. 1 lutego 2018 r. Podsumowanie I semestru
  5. 15 marca 2018 r. 
  6. 12 kwietnia 2018 r.
  7. 17 maja 2018 r.  Informacja o przewidywanych ocenach rocznych