Zebrania i dni otwarte

w roku szkolnym 2018/19

Zebrania odbywają się zawsze w czwartki o godzinie 1700
  1. 6 września 2018 r.  
  2. 25 października 2018 r.
  3. 13 grudnia 2018 r  Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
  4. 24.01. 2018 r.   Podsumowanie I semestru
  5. 28 marca 2018 r. 
  6. 16 maja 2019 r.   Informacja o przewidywanych ocenach rocznych