Zasady rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych


PRZYDATNE LINKI


PRZEDSZKOLE

  1.  Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w pierwszej kolejności rodzice dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w  SP5 (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu-wzór załącznik nr 2) .
  2. Deklarację bezpośrednio rodzice/prawni opiekunowie składają do Dyrektora SP5 w terminie od 1 do 9 marca 2018 r.
  3. Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 12 marca 2018 r .godz. 10.00 i trwać będzie do 23 marca 2018 r. do godz. 14.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji poprzez elektroniczny system rekrutacji na  stronach www.grodzisk-oswiata.pl lub www.grodzisk.pl.
  4. W terminie od 12-03-2018 do 23-03-2018 do godz. 16.00 – w szkole pierwszego wyboru rodzice/prawni opiekunowie składają  podpisany wniosek/zgłoszenie  o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

KLASY PIERWSZE

  1. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w SP5 składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej SP5 (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) .
  2. Deklarację bezpośrednio rodzice/prawni opiekunowie składają do Dyrektora SP5 w terminie od 1 do 9 marca 2018r.
  3. Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 12 marca 2018 r .godz. 10.00 i trwać będzie do 23 marca 2018 r. do godz. 14.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji poprzez elektroniczny system rekrutacji na  stronach www.grodzisk-oswiata.pl lub www.grodzisk.pl.
  4. W terminie od 12-03-2018 do 23-03-2018 do godz. 16.00 – w szkole pierwszego wyboru rodzice/prawni opiekunowie składają  podpisany wniosek/zgłoszenie  o przyjęcie do klasy I oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
  5. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Gminy Grodzisk Mazowiecki.