Zasady rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych: http://www.grodzisk.pl/aktualnosci/pokaz/3721.html

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rejestracja w systemie będzie trwała od 5 kwietnia 2017 r. (od godziny 10.00) do 19 kwietnia 2017 r. (do godziny 14.00)

Rekrutacja do klas pierwszych dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, jak też dzieci spoza obwodu szkoły:

  • rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają w systemie informatycznym ZGŁOSZENIE, które drukują, podpisują i składają w szkole;
  • rodzice kandydatów spoza obwodu wypełniają w systemie informatycznym WNIOSEK. Wydrukowany i podpisany wniosek składają tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

Rodzice. którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera i Internetu, mogą pobrać WNIOSEK lub ZGŁOSZENIE w każdej placówce szkolnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki lub skorzystać z komputera w sekretariacie szkoły.