Historia szkoły

Gimnazjum nr 3 powstałe w 1999 roku przejęło budynek po Szkole Podstawowej nr 5 – tym samym niejako zobligowane zostało do kontynuowania chlubnej tradycji tejże Placówki.

Już po roku gimnazjaliści i Rada Pedagogiczna zdecydowali się na przejęcie Patrona, Leonida Teligi, z którym zżyło się najbliższe środowisko. Tym bardziej, że imię sławnego żeglarza związane jest z tą placówką oświatową już od 25 lat, bowiem Szkoła Podstawowa nr 5 istniejącą od roku 1953, w dniu 28 maja 1976r. otrzymała imię Leonida Teligi.
Pierwszą siedzibą szkoły był budynek znajdujący się na rogu ulic: Krupińskiego i Kościuszki, a funkcję kierownika sprawował pan Ludwik Bojarski.
1969 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego lokalu. Starą zaś placówkę objęła szkoła specjalna.

 

W latach 1972 – 1985 szkoła pełniła funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej i dowożono tu dzieci z Kłudna, Kłudzienka, Książenic oraz Żukowa. Kiedy wybudowano nową przestronną szkołę nr 4, przejęła ona funkcję szkoły zbiorczej i wreszcie dzieci kończyły wcześniej zajęcia, a szkoła jako placówka znów wróciła do dawnej nazwy.
Kolejni dyrektorzy szkoły to: pan Ludwik Bojarski, pan Zdzisław Kuciabiński, pan Zdzisław Borczyński i pani Barbara Bonikowska.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Grodzisku Maz. w 2002 roku skończyła swoją działalność. Została ona w pamięci byłych uczniów, pracowników i nauczycieli. O jej historii powinni wiedzieć także gimnazjaliści.

 


Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2002 r. roku Gimnazjum nr 3 otrzymało imię Leonida Teligi. Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru odbyło się 25 maja 2002 roku. Dyrektorem szkoły już wtedy była pani Małgorzata Okurowska, obecna dyrektor.
 
28 maja 2014 r. odbyły się uroczystości 15-lecia Gimnazjum i Dni Patrona. Główna część imprezy odbyła się w Centrum Kultury. Przybyli na nią znamienici goście: Burmistrz Miasta Grzegorz Benedykciński, Inspektor Oświaty pani Lidia Abramczyk, prezes Klubu Żeglarskiego Czysty Wiatr i wielu innych. 

→ Fotoreportaż z uroczystości
→ Film – Wspomnienie o gimnazjum
→ Film – wywiady z nauczycielami

Od dnia 1 września 2017 roku zgodnie z reformą edukacji gimnazjum zostało zlikwidowane i przekształcone Szkołę Podstawową nr 5.