Samorząd Uczniowski

Skład w roku szkolnym 2018/19

Opiekunowie:

pani Renata Gregorczyk-Wijata
pani Monika Królikowska

 Przewodniczący:

Antoni Rozwadowski (III c gimnazjum)

Zastępcy:

Maksymilian Czaplicki (III g gimnazjum)

Zuzanna Plichta (IV a)

Kornelia Paluchowska (IV a)

***

Spotkania SU odbywają się we wtorki po 4 godzinie lekcyjnej (11.20 – 11.40)

 


Rok szkolny 2017/18