Samorząd Uczniowski

Skład w roku szkolnym 2017/18

Opiekunowie:

pani Renata Gregorczyk-Wijata
pani Monika Królikowska

 Przewodniczący:

Zuzanna Harmala (III d) i Jan Leśnik (III g)

Zastępcy:

Amelia Dybisz (III a)
Marlena Paradowska (III e)