Samorząd Uczniowski

Skład w roku szkolnym 2016/17

Opiekunowie:

pani Renata Gregorczyk-Wijata
pani Maria Sałacka
pan Michał Śliwiński

 Przewodniczący:

Sebastian Sobolewski

Zastępcy:

Luiza Królikowska III a
Jan Leśnik II g
Gabriela Szymańska III c