Samorząd Uczniowski

Skład w roku szkolnym 2019/20

Opiekunowie:

pani Monika Królikowska

pani Małgorzata Siudek

 Przewodniczący:

Zastępcy:

***

Spotkania SU odbywają się we wtorki po 5 godzinie lekcyjnej (12.25 – 12.40)


Rok szkolny 2017/18