Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17

Przewodnicząca:

p. Anna Oracka

 ***

NUMER KONTA

42 1020 1055 0000 9602 0015 4989

PKO BP S.A O/GRODZISK MAZ.