Informatyka

„Są tajemnice, których komputer nie może przechowywać, bo komputer nie posiada etyki.”
Franco Scaglia – Strażnik Wody 

mgr Edyta Błazucka

System oceniania z informatyki !

Podstawa programowa z informatyki


KONKURSY

 

Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA

 Mazowiecki Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA jest konkursem powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w środowisku Logo (w programie: Logomocja lub Logo Komeniusz). Celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Laureaci konkursu informatycznego LOGIA:

  • uzyskują ocenę celującą z informatyki,
  • są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły.

Finaliści konkursu informatycznego LOGIA:

  • otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

 

Konkurs informatyczny dla szkół podstawowych miniLOGIA

 

Informacje ogólne

1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 16 jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

3. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka/zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.

4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań z wykorzystaniem grafiki żółwia oraz definiowania funkcji liczbowych w wybranym przez uczestników języku programowania (Logo lub Python).

5. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów  to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, realizowana przez Stowarzyszenie Talent.
Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką  poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

♦♦♦

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO 

 

EDYTOR TEKSTU

ARKUSZ KALKULACYJNY PREZENTACJE
Zasady redagowania tekstu

Jak poprawnie pisać teksty?

Desiderata – tekst do ćwiczenia

Tekst do sprawdzianu z Worda

Przykładowa krzyżówka dla chętnych
(do pobrania plik krzyzowka.xlsx)

Prosta krzyżówka
(do pobrania plik krzyzowka_prosta.xlsx)

 Zasady tworzenia prezentacji
  LOGOMOCJA
Procedury z lekcji