Informatyka

„Są tajemnice, których komputer nie może przechowywać, bo komputer nie posiada etyki.”
Franco Scaglia – Strażnik Wody 

mgr Edyta Błazucka

Zasady oceniania z informatyki !

Plany wynikowe


KONKURSY

 

Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA

 Mazowiecki Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA jest konkursem powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjów Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w środowisku Logo (w programie: Logomocja lub Python). Celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Laureaci konkursu informatycznego LOGIA:

  • uzyskują ocenę celującą z informatyki,
  • są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły.

Finaliści konkursu informatycznego LOGIA:

  • otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

 

⇒ Strona konkursu 

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatyczna  to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół, realizowana przez Stowarzyszenie Talent.
Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką  poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

⇒ Strona olimpiady


♦♦♦

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO 

EDYTOR TEKSTU

ARKUSZ KALKULACYJNY PREZENTACJE
Zasady redagowania tekstu

Jak poprawnie pisać teksty?

Desiderata – tekst do ćwiczenia

Tekst do sprawdzianu z Worda

Przykładowa krzyżówka dla chętnych
(do pobrania plik krzyzowka.xlsx)

Prosta krzyżówka
(do pobrania plik krzyzowka_prosta.xlsx)

 Zasady tworzenia prezentacji
  LOGOMOCJA
Procedury z lekcji