Spotkanie z Agnieszką Mielech

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8 -15 maja, Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Grodziska Biblioteka Publiczna (oddział dla dzieci) również zorganizowała szereg wydarzeń i inicjatyw, promujących czytelnictwo. Jednym z nich było spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży – Agnieszką Mielech. Klasy: 1a i 2b miały okazję posłuchać pisarki, zadać jej kilka pytań i kupić wybraną książkę z serii pt. „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”.
Dziękujemy za zaproszenie na to ciekawe wydarzenie.

D. Szczęsna, A. Pieniążek