Grono pedagogiczne

Kadrę nauczycielską w roku szkolnym 2017/2018 stanowi 51 nauczycieli:

Język polski:

mgr Jolanta Biela
mgr Ewa Górska
mgr Renata Gregorczyk-Wijata
mgr Wiesława Śleszyńska
mgr Justyna Serzysko

Język angielski:

mgr Beata Pielak
mgr Justyna Kawałko
mgr Karolina Okulska
mgr Anna Szafarz
mgr Wojciech Tekielski

Język niemiecki:

mgr Renata Janus
mgr Joanna Kowalewska

Język francuski:

mgr Magdalena Sztajner

Język hiszpański:

mgr Iwona Wójcik-Mikulska

Język rosyjski:

mgr Krystyna Augustyniak

Historia i WOS:

mgr Tomasz Basiak
mgr Renata Janus
mgr Michał Śliwiński

Matematyka:

mgr Anna Adamkiewicz
mgr Izabela Engel
mgr Ewa Marciniak
mgr Maria Sałacka

Fizyka:

mgr Anna Brysiak-Słabicka
mgr Paweł Żurecki

Chemia:

mgr Rita Kutnik
mgr inż. Małgorzata Okurowska

Biologia:

mgr Bożena Strzemieczna
mgr Małgorzata Przybysz

Geografia:

mgr Dorota Lipowska
mgr Katarzyna Dmowska

Informatyka:

mgr Anna Adamkiewicz
mgr Edyta Błazucka
mgr Paweł Zaleski

Plastyka:

Małgorzata Wiśniewska

Muzyka:

mgr Andrzej Siwik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Tomasz Basiak

Wychowanie Fizyczne:

mgr Paweł Pieniążek
mgr Anna Pilipiuk
mgr Małgorzata Przybysz
mgr Rafał Smalec
mgr Dariusz Świderski
mgr Michał Witczak
mgr Magdalena Żaglewska

Religia:

mgr Bożena Sadowska
ks Karol Masicz

Biblioteka:

Barbara Sobiesiak
Anna Urbańska

Nauczyciel wspomagający

mgr Ludwika Malec
mgr Monika Królikowska

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Agnieszka Pieniążek
mgr Danuta Szczęsna
mgr Aleksandra Zagańczyk
Aleksandra Świderska

Logopeda

mgr Dominika Kazimierczak-Kowalewska