Dyrekcja


Od 1999 roku, czyli już kolejną  kadencję, dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Małgorzata Okurowska, vice-dyrektorem zaś pani Izabela Engel.

Dyrektor M.Okurowska
dyżur dla rodziców w roku szkolnym 2018/19:

wtorek i czwartek od 12:00 do 16:00

 W dni zebrań (czwartki) do 19.00