Dyrekcja


Od 1999 roku, czyli już kolejną  kadencję, dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Małgorzata Okurowska, vice-dyrektorem zaś pan Wojciech Tekielski (od roku szkolnego 2016/17).
Wcześniej, przez wiele lat funkcję vice-dyrektora pełniła pani Małgorzata Filipiak.

Dyrektor M.Okurowska
godziny przyjęć dla rodziców i opiekunów w roku szkolnym 2017/18: