Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 5

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły


REGULAMINY

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5

Regulamin świetlicy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczek

Regulamin wolontariatu

Regulaminy biblioteki

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin Rad Pedagogicznych

Regulamin „Najlepsza frekwencja”


ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Zarządzenie nr 1 2017/18
Zarządzenie nr 2  2017/18
Zarządzenie nr 3 2017/18
Zarządzenie nr 4 2017/18
Zarządzenie nr 5 2017/18
Zarządzenie nr 6 2017/18
Zarządzenie nr 7 2017/18
Zarządzenie nr 8 2017/18

Zarządzenie nr 7 2016/17
Zarządzenie nr 15 2016/17