II Szkolny Konkurs Iberystyczny

 UWAGA !!!
II Szkolny Konkurs Iberystyczny dla klas II i III gimnazjum  odbędzie się 6 czerwca w sali nr 30 w godz. 13.35 – 14.20 (7 lekcja). Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca u nauczycielki j. hiszpańskiego. Nagrodami są cząstkowe oceny celujące za trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach oraz dyplomy i drobne upominki.
Regulamin konkursu