Zebranie

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w dniu 17.05.2018r. o godzinie 17.00.
Na zebraniu podane zostaną proponowane oceny roczne.