Projekt „Bliżej rynku pracy”

 Grodzisk otrzymał dofinansowanie na projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”. Zadanie ma na celu pomóc uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej.
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90 % uczniów szkół gimnazjalnych z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się po rynku pracy,
Projekt ten ma być realizowany w placówkach gimnazjalnych grodziskiej gminy

Czytaj więcej