Zajęcia informatyczne w ramach TIK

Zajęcia komputerowe w ramach projektu TIK będą się odbywały dla grupy poniedziałkowej o godzinie 8.50 (1h) oraz o 13.40 (1h). Pierwsze zajęcia po przerwie odbędą się 29 kwietnia. 
Zajęcia dla grup sobotnich ruszają po długim weekendzie, czyli 11 maja o 9.00 i o 11.15.
Serdecznie zapraszam 🙂

Prowadząca
Edyta Błazucka

Zakończenie strajku

W związku z decyzją zawieszenia akcji strajkowej, w poniedziałek, 29 kwietnia,  zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze będą się odbywały wg. planu znajdującego się w dzienniku elektronicznym.
Nowy plan lekcji jest także umieszczony na stronie .szkolnej – tutaj.

Komunikat w sprawie akcji strajkowej

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że nie zostało osiągnięte porozumienie między stroną rządową i związkami zawodowymi, akcja strajkowa w naszej szkole trwa nadal.. Liczba nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim deklarujących udział w strajku uniemożliwia funkcjonowanie placówki poprzez zapewnienie właściwej opieki nad uczniami/dziećmi.

Jeżeli możliwe będzie przywrócenie  właściwego funkcjonowania placówki, niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy poprzez stronę szkoły.

                                                                 Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Okurowska

Egzaminy ósmoklasistów

Szanowni Państwo,informuję, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się w szkole w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. 
Uczniów klas 8 prosimy o zgłaszanie się do szkoły w godzinach 8:15 – 8:40. Przypominamy o stroju galowym, legitymacji lub dowodzie osobistym oraz długopisie/piórze z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki dodatkowo przynosimy linijkę. Podpisane telefony i zegarki oddajemy do sekretariatu.
Informacja na temat sal, w których uczniowie będą pisać egzaminy będzie wywieszana każdego dnia rano na drzwiach wejściowych.

Z poważaniem
Małgorzata Okurowska

Egzaminy gimnazjalne

Szanowni Państwo, informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się w szkole w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. Uczniów klas 3 gimnazjum prosimy o zgłaszanie się do szkoły w godzinach 8:15 – 8:40.
Przypominamy o stroju galowym, legitymacji lub dowodzie osobistym oraz długopisie/piórze z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki dodatkowo przynosimy linijkę. Podpisane telefony i zegarki oddajemy do sekretariatu.
Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty zamieścimy w piątek.

Z poważaniem, Małgorzata Okurowska.

Komunikat w sprawie akcji strajkowej

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że nie zostało osiągnięte porozumienie między stroną rządową i związkami zawodowymi, od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się bezterminowy strajk. Liczba nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim deklarujących udział w strajku uniemożliwia funkcjonowanie placówki poprzez zapewnienie właściwej opieki nad uczniami/dziećmi.

 Na czas trwania akcji protestacyjnej w publicznych jednostkach na terenie naszej Gminy przygotowano specjalną ofertę skierowaną do dzieci od 7. roku życia. Zajęcia odbywać się będą w następujących jednostkach: Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wybrane świetlice wiejskie i miejskie.
Szczegóły dotyczące oferty, zapisów na zajęcia oraz bazy dostępnych obiektów znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej oraz na stronach poszczególnych jednostek.

Dodatkowo w sobotę (06.04) w godzinach 10:00-18:00 zorganizowany zostanie specjalny punkt informacyjny w Centrum Kultury (impresariat – II p, wejście klatką A), w którym będą udzielane informacje na temat planowanych zajęć.

Informacje, dotyczące egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową naszej szkoły.

Jeżeli możliwe będzie przywrócenie  właściwego funkcjonowania placówki, niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy poprzez stronę szkoły.

                                                                 Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Okurowska

Protest nauczycieli

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 5 im. L. Teligi przystąpiła do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty.

Nadal prowadzone są rozmowy między stroną rządową i związkami. Jeśli jednak nie doprowadzą one do podpisania porozumienia, od 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się bezterminowy strajk.


Liczba nauczycieli Szkoły deklarujących udział w strajku nie pozwala na organizację pracy placówki zgodną z obowiązującymi przepisami.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki uczniom/dzieciom, w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zamknięcie Szkoły od dnia rozpoczęcia strajku, na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W przypadku rozpoczęcia strajku przekażę Państwu informację dotyczącą egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za powstałe niedogodności i zapewniam, że zajęcia w szkole zostaną przywrócone, jeśli tylko będzie to możliwe.

                                                              Z poważaniem
Dyrektor szkoły
 Małgorzata Okurowska

Kolejne wielkie sukcesy Kuby!

Z radością i dumą informujemy, że Jakub Izdebski z klasy 8 b po raz kolejny odniósł sukcesy w konkursach. Został LAUREATEM ogólnopolskiej XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz
LAUREATEM  Konkursu Informatycznego – Logia.
To wielkie osiągnięcia! 🙂

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!