Fluoryzacja

Od 1 października 2018 r. w gabinecie pielęgniarki będzie przeprowadzana fluoryzacja.

Uczniowie klas: I – VIII  proszeni są o dostarczenie podpisanych szczoteczek do gabinetu pielęgniarskiego