SOCRATES COMENIUS

O projekcie

Nasi partnerzy

Włosi

Niemcy

Hiszpanie

Francuzi
Lokalizacja szkół
Zegary słoneczne
Na Szkolny zegar
 Trochę teorii
Historia zegarów
Odkrycia
Podstawowe pojęcia geograficzne
Czas uniwersalny

Prawa Keplera.
Budowa  przenośnego  zegara słonecznego
Nasze pomiary
Wizyty robocze
Francja 2006
Polska 2007
Włochy 2007
Wycieczki związane z projektem.

Krótko o projekcie

       W roku 2006 nasze gimnazjum opracowało i złożyło w Polskiej Agencji Narodowej programu Socrates-Comenius projekt szkolny pod tytułem: Heliometres-Instrumenty do mierzenia Słońca, który to projekt w wyniku postępowania  kwalifikacyjnego oraz konsultacji międzyagencyjnych na poziomie europejskim został zatwierdzony do realizacji w tym roku szkolnym. Na jego realizację szkoła otrzymała 4980 EUR.
 

Celem projektu jest przybliżenie uczniom w sposób praktyczny Astronomii poprzez pomiar zmiennych słonecznych za pomocą zegarów słonecznych, gnomów do wyznaczania Czasu Prawdziwego. Zapoznanie się młodzieży z dawnymi instrumentami pomiarowymi w kontekście historycznym pozwoli lepiej zrozumieć i zorientować się w Przestrzeni i Czasie, zrozumieć i poznać główne ruchy Ziemi z ich najważniejszymi konsekwencjami. Realizacja projektu stwarza możliwość nauki języków obcych i wykorzystanie ich w praktyce, integrację młodzieży z państw biorących udział w projekcie - Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec.

Główne zadania do realizacji to:

 • budowa zegara słonecznego na terenie gimnazjum

 • spotkanie robocze partnerów w październiku 2006r.

 • konstrukcje zegarów słonecznych przenośnych

 • spisanie zegarów słonecznych znajdujących się w regionie

 • określenie współrzędnych geograficznych miejsca każdej szkoły

 • lekcje w klasach z pokazami, obliczeniami i konstrukcją modeli

 • wizyty w obserwatoriach


Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
 

 • Pani Beata Jorgensen - język francuski

 • Pani Maria Sztajerowska - matematyka

 • Pani Dorota Lipowska - geografia

 • Pani Anna Brysiak - fizyka

 • Pan Tomasz Basiak - historia

 • Pani Edyta Błazucka - informatyka
   

W projekcie uczestniczy cała społeczność szkolna, a nad całością czuwa dyrektor szkoły pani Małgorzata Okurowska

 

 

Autor strony: E.Błazucka