Pan Marek Cabanowski

Photograph

Przewodniczący Rady Miejskiej pieczętuje akt nadania szkole imienia