Wchodzimy do Katedry na Wawelu- p. M.Sztajerowska

Photograph